د فابریکې سفر

tyj
rt (1)
rt (5)

1. مواد

rt (9)

2. پرې کول

mgh (2)

3. خیاطي

rt (3)

4. تیوري تیوري

rt (8)

5. اوسپنه

mgh (1)

6. د جامو معاینه کول

rt (12)

7. بسته کول

rt (10)

8. انکسیسمین

rt (11)

9. توکي تحویل کړئ